seca

Terminologia

Aakkoset

Luettavuus

1. Pienin ero vaa'an havaitsemistarkkuudessa. Digitaalisissa näytöissä luettavuus on pienin vaa'an askel, joka on mahdollista nähdä kohtuullisen luotettavasti tavanomaiselta lukuetäisyydeltä tai joka voidaan määrittää lisälaitteen (täydentävä näyttölaite) avulla. Ilmaistaan painon yksikköinä.
2. Mittalaitteen näytön numeroiden vähimmäiskorkeus, jolla varmistetaan luettavuus.