seca

Terminologia

Aakkoset

Kehonkoostumuskaavio (BCC)

Rasvamassan ja rasvattoman massan suhdetta kuvaava graafinen esitys kaksiakselisessa järjestelmässä.
(vrt. seca mBCA -tulosteet)

Kehon painoindeksi

Kehon painoindeksillä (BMI) mitataan kehon rasvamäärää painon ja pituuden perusteella. Mittaus soveltuu aikuisille miehille ja naisille, ja se tehdään jakamalla kohdehenkilön paino (kilogrammoina) henkilön pituuden (metreinä) neliöjuurella.

Kalibrointiväli

Suosittelemme että seca vaa´at huolletaan joka toinen vuosi ja että samassa tarkistetaan että vaaka punnitsee oikein. Laitetta ei tarvitse välttämättä kalibroida joka vuosi mutta hyvä huolto kerran vuodessa takaa oikeat punnituslukemat.

Käyttöpaikka

Vaa'an käyttöpaikka tai -vyöhyke, jolla painovoiman oletetaan olevan vakio. Kyseessä voi olla kaupunki, hallinnollinen alue tai suurempi alue, edellyttäen, että painovoiman voidaan olettaa olevan suunnilleen sama koko alueella.

Kokonaisenergiankulutus

Energiamäärä, jonka henkilö tarvitsee päivittäin fyysinen aktiivisuus huomioiden lepoenergiankulutuksen lisäksi. Riippuu henkilön iästä, pituudesta, painosta ja sukupuolesta.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Kehon kokonaisvesimäärä

Solunsisäisen ja solunulkoisen veden kokonaismäärä aikuisen kehossa.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Kalibrointi

Mittausarvon ja todellisen arvon välisen poikkeaman määrittäminen tarkoissa mittausolosuhteissa muutoksia (viritystä) tekemättä.

Kilogramma

SI-järjestemän mukainen painon yksikkö.

Kestävyys

Vaa'an kyky säilyttää suoritusarvonsa käytössä tietyn ajanjakson.

Käyttöliittymä

Kahden tiedonsiirtovälineen välinen yhteyspiste tai liitäntä.

Kuljetuslukko

Laite, joka on suunniteltu lukitsemaan kaikki herkät mittausinstrumentit paikalleen, jotta ne eivät vaurioidu vaa'an kuljettamisen aikana.

Käyttötarkoitus

Käyttö, johon vaaka on tarkoitettu valmistajan merkinnässä, ohjeissa ja/tai esitemateriaaleissa antamien tietojen mukaan.

Kansallisen varmennuksen umpeutumismerkintä

Koostuu (Saksassa) kilpikuvion sisällä olevasta varmennuksen voimassaolon umpeutumisvuoden kahdesta viimeisestä numerosta.

Kansallisen varmennuksen vuosimerkintä

Koostuu (Saksassa) varmennusvuoden kahdesta viimeisestä numerosta. Numerot eivät ole kilpikuvion sisällä.

Käynnistyspainike

Sama toiminnallisuus kuin on/off-virtapainikkeella.

Käytönaikainen varmennus

Mittausinstrumentin ensivarmennuksen jälkeiset varmennukset, mukaan lukien pakollinen määräaikaisvarmennus (ennen varmennuskauden umpeutumista tai sen jälkeen) tai korjauksen jälkeinen varmennus. Vrt. ensivarmennus.