seca

Terminologia

Aakkoset

Mittausviranomaiset

Eri maiden viranomaiset, jotka vastaavat mittausta koskevan lainsäädännön toimeenpanosta, yksittäisten mittauslaitteiden (vaa'at, punnukset) testauksesta sekä valvontatoimista (viranomaiskäytössä olevat vaa'at).

Markkinoille saattaminen

Muun kuin kliiniseen tutkimukseen tarkoitetun laitteen tuominen myyntiin tai korvauksetta käyttöön ensimmäistä kertaa, tarkoituksena jakelu ja/tai käyttö markkinoilla riippumatta siitä, onko laite uusi tai täysin kunnostettu.

Massa

Aineen perusominaisuus, joka ei ole riippuvainen paikasta.
1. Fysikaalinen suure, joka voidaan antaa kaikille aineellisille esineille ja josta saadaan kappaleen massan mittayksikkö.
2. Kappaleen ominaisuus, joka kuvaa kappaleen hitautta voiman vaikuttaessa siihen sekä sen vetovoimaa muihin kappaleisiin nähden (painovoima).
3. Yksi kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) seitsemästä perussuureesta. Massan SI-yksikkö on kilogramma (kg).

Moniasteikkovaaka

Vaaka, jossa on kaksi tai useampia punnitusalueita ja yksi kuormankannatin. Kullakin punnitusalueella on eri käyttökuormat ja askelarvot. Kullakin alueella vaaka toimii nollasta suurimpaan käyttökuormaan.

Monialuevaaka

Vaaka, jossa punnitusalue on jaettu osa-alueisiin, joilla on eri askelarvot ja jotka vaihtuvat kuorman mukaan sekä lisääntyvällä että vähenevällä kuormalla.

Mittaamista koskeva lainsäädäntö

Painoja ja mittoja koskevat lait. Tällaisissa laeissa säännellään velvollisuudesta kalibroida mittausinstrumentit, esipakkauksista, tilavuuden yksiköistä, viranomaiskäytössä olevista vaaoista mukaan luettuna julkisesti sertifioidut vaa'at, sekä viranomaisten velvollisuuksista.

Metabolinen oireyhtymä

Eri tekijöiden (esim. keskivartalolihavuus, korkea verenpaine, kohonnut verensokeri sekä veren muuttuneet rasva-arvot) yhdistelmä, joka voi huomattavasti lisätä riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen tai sepelvaltimotautiin ja johon tästä syystä liittyy mm. sydänkohtauksen riski.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Metrinen mittayksikköjärjestelmä

Viittasi alkujaan ryhmään yksiköitä, jotka oli johdettu metristä. Yksiköt olivat elinkeinoelämälle tärkeitä pituuden, pinta-alan, tilavuuden ja painon (yksikkö, joka määritellään veden tietyn tilavuuden massalle) fysikaalisia ulottuvuuksia. Nykyaikaisessa metrologiassa yksikköjärjestelmä ei enää perustu yhteen tiettyyn yksikköön, vaan kaikki järjestelmän yksiköt johdetaan pienestä määrästä perusyksiköitä. Tässä suhteessa nykyinen kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä kehitettiin metrisen mittayksikköjärjestelmän pohjalta. Se on metrisen MKS-järjestelmän nykyaikainen muoto, joka laajentunut kattamaan seitsemän perusyksikköä.

Metrologia

Mittauksia käsittelevä tieteenala, joka sisältää kaikki mittaamisen teoreettiset ja käytännölliset näkökohdat.

Metrologinen merkintä

Ei-automaattisen vaa'an tai mittausinstrumentin merkitseminen mittauslaitedirektiivin mukaisesti mustalla isolla M-kirjaimella, joka on vihreällä taustalla. Valmistaja kiinnittää vihreän M-merkin kokonaisiin instrumentteihin (ei lisälaitteisiin tai moduuleihin) ilmaisemaan ei-automaattisia vaakoja koskevan Euroopan unionin direktiivin 2014/31/EY tai mittauslaitedirektiivin vaatimustenmukaisuuden noudattamista.

Manuaalisia (ei automaattisia) vaakoja koskevat mittaus- ja toimintavaatimukset EN 45501

Eurooppalainen standardi, jolla täsmennetään ei-automaattisia vaakoja koskevaa direktiiviä 2014/31/EY. Direktiivi itse kattaa vain laillisesti sitovien metrologisten ja teknisten vaatimusten harmonisoinnin ei-automaattisten vaakojen osalta metrologiasäännösten mukaisissa sovelluksissa (pakollinen varmennus). EN 45501 perustuu OIML:n suositukseen R 76‑1 ja sisältää ei-automaattisia vaakoja koskevia sekä metrologisia että suunnittelua ja rakennetta koskevia säännöksiä, joiden noudattaminen osoittaa edellä mainitun direktiivin päävaatimusten noudattamista.