seca

Terminologia

Aakkoset

Epäkeskinen kuorma

1. Mittausarvossa esiintyvä poikkeama, joka johtuu epäkeskisestä kuormasta, ts. kuorman painopisteen epäsymmetrisestä sijoittamisesta suhteessa kuormankannattimeen. Epäkeskinen kuorma suurenee, kun kuorma ja etäisyys kuormankannattimen keskiosasta lisääntyvät.
2. Määritelmä: Epäkeskisyyspoikkeaman suuruus määritetyssä kuormassa ja paikassa, ilmaistuna tavallisesti raja-arvona massan yksiköissä.

Epäkeskisen kuorman testaus

Testausprotokolla, jossa epäkeskisellä kuormauksella määritetään vaa'an mittausarvon riippuvuus kuorman jakautumisesta kuormankannattimelle.

EY-tyyppihyväksyntä

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tekemän testauksen jälkeen myönnetty todistus siitä, että punnitusinstrumentin rakenne noudattaa Euroopan unionin ei-automaattisia vaakoja koskevan direktiivin 2014/31/EY määräyksiä.

EY-tyyppitarkastus tyyppitarkastus

Euroopan unionissa sovellettava tyyppitarkastus, jolla varmistetaan laitteen vaatimustenmukaisuus sitä koskevien Euroopan unionin direktiivien osalta. Ei-automaattisille vaaoille Euroopan unionin direktiivin 2014/31/EY mukaisesti EY-tyyppihyväksynnän antaa ilmoitettu tarkastuslaitos.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan todistus siitä, että kaikkia tuotetta koskevia Euroopan unionin direktiivejä noudatetaan (esim. EMC-direktiivi 2014/30/EY, ei-automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY, lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY). Lisäksi valmistaja kiinnittää laitteeseen myös CE-merkinnän. Direktiiviin 2014/31/EY viitaten EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella vahvistetaan, että jokainen käyttöön otettu vaaka vastaa EY-tyyppihyväksynnässä kuvattua tyyppiä.

Enimmäiskäyttökuorma

Suurin punnituskäyttökuorma, ilman lisäävän taarauksen käyttökuormaa.

Ei-automaattinen vaaka

Vaaka, joka edellyttää käyttäjän toimia punnitusprosessin aikana hyväksyttävän punnitustuloksen määrittämistä varten.

Ei-automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/ETY

Ei-automaattisia vaakoja koskeva Euroopan unionin direktiivi, joka sisältää pakolliset ja olennaiset vaatimukset muiden kuin itsetoimivien vaakojen yhdenmukaistettua laillista ja metrologista käyttöä varten. Direktiivi toimeenpannaan kansallisena lakina ETA-alueella ja Sveitsissä.

Esitaarauslaite

Laite, jolla vähennetään esitaarausarvo brutto- tai nettoarvosta ja ilmaistaan laskennan tulos. Nettokuormien punnitusalue pienenee vastaavasti.