seca

Terminologia

Aakkoset

Taaraustoiminto

Toiminto, jolla esineiden, kuten vaatetuksen tai astian, paino poistetaan mittaustuloksesta muuttamatta mitattavan kohteen punnitusaluetta (painoa).

Tuloste

Mittaustulos tai muu tieto, joka on tulostettu ulkoisella tulostimella.

Tarkkuus

1. Ominaisuus, jolla vaa'an mittausarvo vastaa vaa'alla olevan kuorman arvoa (vaakojen tarkkuusluokat).
2. Ominaisuus, jolla punnusten ilmaistut arvot vastaavat punnusten todellisia arvoja (punnusten tarkkuusluokat).

Tarkkuusluokka

Erilaisten vaakojen tai punnusten jaottelu eri luokkiin niiden tarkkuuden perusteella.

Tarkkuusluokka (vaaka)

Vaakojen jaottelu eri tarkkuusluokkiin ja eri vaakatyyppien sijoittaminen luokkiin, joissa kaikilla vaaoilla on sama tarkkuus: erikoistarkkuus I, suuri tarkkuus II, keskitarkkuus III ja tavallinen tarkkuus IIII (kansainvälinen OIML-suositus R 76 1 ja EY-direktiivit).

Taara

1. Punnittavan kuorman osa, joka ei ole punnituksen kohde, mutta jota ei voi erottaa varsinaisesta kuormasta, kuten säiliö (esim. laatikko, pullo), kuljetusväline (esim. lava), tuotepakkaus tai potilasvaatteet.
2. Ei-tekninen termi taaran painolle ("taarapaino").

Taarauslaite

Laite, jolla asetetaan näyttämä nollaan, kun kuormankannattimessa on kuorma, muuttamatta vaa'an punnitusaluetta (lisäävä taarauslaite) tai pienentämällä punnitusaluetta taara-arvon verran (vähentävä taarauslaite).

Taarapaino

Mitattavan kohteen kanssa punnittavan taaran paino; tyhjäpaino.

Taarattavuus

Lisäävällä tai vähentävällä taarauslaitteella oleva suurin kuorma.

Taarakuorma

1. Pakkaus, kuljetusväline tai astia, jossa mitattava kohde punnitaan.
2. Kuorma, joka ei ole punnittava kohde, mutta joka vaaditaan painon määrittämiseen.

Taarasignaali

Signaali (esim. merkkivalo tai näytöllä näkyvä merkki), jolla ilmaistaan, että taaraustoiminto on käytössä.

Taaramuisti

Sähköisen vaa'an toiminto, jonka avulla taarapaino on mahdollista tallentaa ja hakea.

Taarausarvo

Taarauslaitteen määrittämä kuorman painon arvo.

Taarausalue

Alue, jonka sisällä vaa'an näyttämä voidaan tai saadaan asettaa nollaan taaralaitteen avulla.

Taaraus

Taarakuorman kompensoiminen taarakuorman määrityksen avulla tai ilman sitä.

Toistokyky

Vaa'an kyky antaa yhtäpitäviä tuloksia, kun sama kuorma asetetaan useita kertoja kuormankannattimelle käytännössä samalla tavalla ja samanlaisissa koeolosuhteissa.