seca

Terminologia

Aakkoset

CE-merkintä

Symbolimerkintä, jolla ilmaistaan tuotteen olevan kaikkien asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivien mukainen. Valmistajan tuotteeseen kiinnittämä CE-merkintä osoittaa, että valmistaja ottaa kaiken vastuun siitä, että tuote on merkinnän saamista edellyttävien lainsäädännöllisten vaatimusten mukainen. CE-merkintä koostuu CE-symbolista ja soveltuvissa tapauksissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn osallistuneen ilmoitetun tarkastuslaitoksen (tai ilmoitettujen tarkastuslaitosten) nelinumeroisesta tunnusnumerosta.
Vaakoja koskevat seuraavat direktiivit:
- EMC-direktiivi 2014/30/EY (tarvittaessa)
- Ei-automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY
- Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY (tarvittaessa)
Direktiivin 2014/31/EY mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä vastaava CE-merkintä koostuu CE-symbolista, CE-merkinnän kiinnittämisvuoden ja varmennusvuoden kahdesta viimeisestä numerosta sekä sen ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumerosta, joka teki EY-varmennuksen tai jonka valvonnassa valmistaja teki EY-varmennuksen. Direktiivin 93/42/ETY mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä vastaava CE-merkintä, joka on kiinnitetty mittausominaisuudella varustettuihin luokan I tuotteisiin ja luokan IIa tuotteisiin, koostuu CE-symbolista ja sen ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumerosta, jonka valvonnassa EY-varmennus tehtiin.

CE-symboli

Osa CE-merkintää.

CE-vuosimerkintä

Koostuu ensivarmennuksen suoritusvuoden kahdesta viimeisestä numerosta.