seca

Terminologia

Aakkoset

Sepelvaltimotaudin riski kymmenen vuoden aikana

Kuolemaan johtavan sydän- ja verisuonitaudin todennäköisyys seuraavan kymmenen vuoden aikana.(vrt. seca mBCA -tulosteet)

Sähköinen vaimennus

Näytettyjen arvojen vaihtelujen (esimerkiksi potilaan liikkumisesta johtuvien) vähentäminen sähköisesti mittausarvoja määritettäessä.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähköisen laitteiston, laitteen tai järjestelmän kyky toimia tyydyttävästi (ts. sallittujen enimmäisvirheiden rajoissa) sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta itse sähkömagneettisia häiriöitä, joita ei saa aiheutua laitteistolle, laitteille tai järjestelmälle kyseisessä ympäristössä.

Solunulkoinen vesi

Kaikki kehon solujen ulkopuolella oleva vesi.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Suurin sallittu virhe

Suurin säädöksissä sallittu positiivinen tai negatiivinen ero, joka saadaan punnitustuloksen ja vastaavan oikean arvon (vertailunormaalien
massa) erona. Vaa’an näyttämä on tällöin ennen punnitusta ollut nolla ja vaaka on ollut perusasennossa.

Suorituskykytesti

Testi, jolla varmistetaan, pystyykö testattava laite (EUT) suorittamaan sille tarkoitetut toiminnot.

Solunsisäinen vesi

Kaikki kehon solujen sisäpuolella oleva vesi.
(vrt. seca-potilastulosteet)

seca-potilastiedosto

Tietyn potilaan tietojen kokoelma seca-potilastietokannassa.

Suurin turvallinen kuorma

Suurin staattinen kuorma, jonka vaaka pystyy käsittelemään ilman, että se muuttaa vaa'an metrologisia ominaisuuksia pysyvästi.

Sisäelimiä ympäröivä rasvakudos

Vatsaontelossa oleva kehon rasva.
(vrt. seca-potilastulosteet)