seca

Terminologia

Aakkoset

Pakollinen varmennus

Mittaamista koskevan lainsäädännön mukaisesti tämä velvoite koskee tiettyjä instrumentteja (mukaan lukien vaa'at ja punnukset), jos niitä käytetään elinkeino- tai viranomaistoiminnassa, kansanterveyden alalla tai lääkevalmisteiden valmistuksessa ja testauksessa.

Painovoima

Massojen keskinäinen vetovoima niiden materiaalista riippumatta. Aiheutuvan voiman suuruus määräytyy kappaleiden massojen ja kappaleiden välisen etäisyyden mukaan.

Pienin käyttökuorma

Kuorma, jota pienemmät punnitustulokset voivat sisältää liian suuria suhteellisia virheitä.

Potilastiedot

Potilasta koskevat tiedot (esim. nimi, ikä, sukupuoli, lääkärin huomautukset) ja mittaustulokset (esim. pituus, paino).

Potilastietokanta

Tietokanta potilastietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Saksan metrologialaitos, jonka pääkonttorit ovat Braunschweigissa ja Berliinissä (www.ptb.de).

Punnitusalue

Vaa'an vähimmäis- ja enimmäiskäyttökuorman välissä oleva alue.

Punnitustulos

Painonmittauksen tulos ilmaistuna painon yksikköinä huomioiden tarkkuutta, bruttoarvoa, nettoarvoa ja taara-arvoa koskevat toleranssit.

Punnitusanturi (2)

Voima-anturi, joka huomioi painovoiman kiihtyvyyden ja ilman nosteen vaikutukset käyttöpaikassaan ja sen jälkeen mittaa painon muuntamalla mittaussuureen (paino) toiseksi mittaussuureeksi (painonäyttö).

Punnitusanturi

Anturi, joka muuntaa siihen kohdistetun painon sähköiseksi signaaliksi suhteessa kohdistettuun painoon ja jolla mitataan kyseinen paino.