seca

Terminologia

Aakkoset

Epäkeskinen kuorma

1. Mittausarvossa esiintyvä poikkeama, joka johtuu epäkeskisestä kuormasta, ts. kuorman painopisteen epäsymmetrisestä sijoittamisesta suhteessa kuormankannattimeen. Epäkeskinen kuorma suurenee, kun kuorma ja etäisyys kuormankannattimen keskiosasta lisääntyvät.
2. Määritelmä: Epäkeskisyyspoikkeaman suuruus määritetyssä kuormassa ja paikassa, ilmaistuna tavallisesti raja-arvona massan yksiköissä.