seca

Terminologia

Aakkoset

Varmennettavuus (ent. termi vakautettavuus)

Mittauslaite tai -instrumentti (vaaka, punnus) voidaan varmentaa, jos se on hyväksytty varmennettavaksi, vastaa sovellettavia varmennusvaatimuksia tai jos toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen varmennettavaksi.