seca

Terminologia

Aakkoset

Varmennus

1. Menettely, jossa valmistaja tai sen EU:ssa sijaitseva edustaja vakuuttaa ja todistaa, että ei-automaattisia vaakoja koskevan direktiivin 2014/31/EY mukaisesti tarkastettu vaaka täyttää direktiivin asianmukaiset määräykset tai sen tyyppi on asianmukaisen EY-tyyppihyväksyntätodistuksen mukainen. Valmistaja tai sen EU:ssa sijaitseva edustaja kiinnittää CE-merkinnän jokaiseen vaakaan ja myöntää kirjallisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Vaikka tämän menettelyn suorittaa valmistaja, sitä kutsutaan käytännössä EY-varmennukseksi.
2. Menettely, jossa ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa kunkin yksittäisen ei-automaattisen vaa'an vaatimustenmukaisuuden EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvatun tyypin ja mainitun direktiivin perusvaatimusten osalta. Kun vaatimustenmukaisuus on todettu, ilmoitettu tarkastuslaitos myöntää kullekin yksittäiselle vaa'alle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.