seca

Terminologia

Aakkoset

Lain mukaiset metrologiavaatimukset

Määräykset, joiden mukainen mittausinstrumentin tulee olla, kun sitä käytetään metrologiasäännösten mukaisissa sovelluksissa (pakollinen varmennus). Ei-automaattisille vaaoille tällaisia säännöksiä ovat ei-automaattisia vaakoja koskeva Euroopan unionin direktiivi 2014/31/EY sekä ei-automaattisten vaakojen metrologisia ominaisuuksia koskeva eurooppalainen standardi DIN EN 45501. Saksassa vastaavia määräyksiä annetaan varmennusta koskevan säädöksen yleisessä osassa sekä liitteessä 4 ei-automaattisille vaaoille.