seca

Terminologia

Aakkoset

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan todistus siitä, että kaikkia tuotetta koskevia Euroopan unionin direktiivejä noudatetaan (esim. EMC-direktiivi 2014/30/EY, ei-automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY, lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY). Lisäksi valmistaja kiinnittää laitteeseen myös CE-merkinnän. Direktiiviin 2014/31/EY viitaten EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella vahvistetaan, että jokainen käyttöön otettu vaaka vastaa EY-tyyppihyväksynnässä kuvattua tyyppiä.