seca

Terminologia

Aakkoset

Suurin sallittu virhe

Suurin säädöksissä sallittu positiivinen tai negatiivinen ero, joka saadaan punnitustuloksen ja vastaavan oikean arvon (vertailunormaalien
massa) erona. Vaa’an näyttämä on tällöin ennen punnitusta ollut nolla ja vaaka on ollut perusasennossa.