seca

Terminologia

Aakkoset

Suorituskykytesti

Testi, jolla varmistetaan, pystyykö testattava laite (EUT) suorittamaan sille tarkoitetut toiminnot.