Terminologia

Aakkoset

Hydraatio

Solunulkoisen veden suhde solunsisäiseen veteen; ilmaisee kehon kokonaisvesimäärän jakautumisen.
(vrt. seca-potilastulosteet)