Terminologia

Aakkoset

Virittää

Mittauslaitteen (esim. vaa'an) asettaminen siten, että mitattu arvo on oikea tai poikkeaa oikeasta arvosta mahdollisimman vähän tai että poikkeama on sallittujen virherajojen sisällä. Ks. myös virittäminen.