Terminologia

Aakkoset

Mittaamista koskeva lainsäädäntö

Painoja ja mittoja koskevat lait. Tällaisissa laeissa säännellään velvollisuudesta kalibroida mittausinstrumentit, esipakkauksista, tilavuuden yksiköistä, viranomaiskäytössä olevista vaaoista mukaan luettuna julkisesti sertifioidut vaa'at, sekä viranomaisten velvollisuuksista.