seca

Terminologia

Aakkoset

Manuaalisia (ei automaattisia) vaakoja koskevat mittaus- ja toimintavaatimukset EN 45501

Eurooppalainen standardi, jolla täsmennetään ei-automaattisia vaakoja koskevaa direktiiviä 2014/31/EY. Direktiivi itse kattaa vain laillisesti sitovien metrologisten ja teknisten vaatimusten harmonisoinnin ei-automaattisten vaakojen osalta metrologiasäännösten mukaisissa sovelluksissa (pakollinen varmennus). EN 45501 perustuu OIML:n suositukseen R 76‑1 ja sisältää ei-automaattisia vaakoja koskevia sekä metrologisia että suunnittelua ja rakennetta koskevia säännöksiä, joiden noudattaminen osoittaa edellä mainitun direktiivin päävaatimusten noudattamista.