seca

Terminologia

Aakkoset

Laadunvarmistus

Osa laadunhallintaa, jolla pyritään varmistamaan, että laatua koskevat vaatimukset täyttyvät.