seca

Terminologia

Aakkoset

Ei-automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/ETY

Ei-automaattisia vaakoja koskeva Euroopan unionin direktiivi, joka sisältää pakolliset ja olennaiset vaatimukset muiden kuin itsetoimivien vaakojen yhdenmukaistettua laillista ja metrologista käyttöä varten. Direktiivi toimeenpannaan kansallisena lakina ETA-alueella ja Sveitsissä.