seca

Terminologia

Aakkoset

Käytönaikainen varmennus

Mittausinstrumentin ensivarmennuksen jälkeiset varmennukset, mukaan lukien pakollinen määräaikaisvarmennus (ennen varmennuskauden umpeutumista tai sen jälkeen) tai korjauksen jälkeinen varmennus. Vrt. ensivarmennus.